دیگه حوصله ندارم

ای کـاش تـنـهــا یـکـنـفــر...

هــم در ایــن دنــیــا مـــرا یــاری کـنــد ..

ای کـــاش مـــی تـــوانــستـــم ...

بــا کـسـی درد دل کـنـــم تـــا بـگــویـــم کــه ...

مــن دیــگــر خـســتـــه تـــر از آنـــم کـــه زنـــدگــی کـنـــم

تـــا بـــدانـــد غــم شـبــهـــا یــــم را....

تــــا بــفــهــمـــد درد تــــن خــستـــه و بـیــمــــارم را .....

قــانـــون دنــیـــا تــنـــهــایـــی مـــن اســـت

و تـنــهــــایــی مـــن قـــانـــون عــشـــق اســـت....

و عــشـــق ارمــغـــان دلــدادگــیــســت......

و ایـــن ســـرنــــوشـــت ســـادگـیــســـــت....

و ای کاش کاش کاش

بی خیال شدم ...............

*/*/*/*/*/-*-*-*-*/-*-*-*-*

اندر دل بی وفا غم و ماتم باد
آنرا که وفا نیست ز عالم کم باد
دیدی که مرا هیچ کسی یاد نکرد
جز غم که هزار آفرین بر غم باد
/ 4 نظر / 31 بازدید
قاسم نوری

سلام چقدر خوب نوشتی کیف کردم ای ول داداشی

؟

؟" هعههعهع

سامان

سلام آقا مصطفی این مستطیل های رنگی دور نوشته هات و بردار خوندنشونو نشکل می کنه موفق باشی

تتا

سلام