بس کی قرار است بیایی؟

امام زمان(عج) آقا جون..................


گاهی خیال میکنم از من بریده ای


بهتر ز من برای دلت برگزیده ای


از من عبور میکنی و دم نمیزنی


تنها دلم خوش است که شاید ندیده ای

 


هرگز بعید نیست خدا را چه دیده ای

یک روز میرسد که به آغوش گیرمت

۱۱۷۵سال است که مردی

منتظر 313 مرد است


چقدر مرد شدن زمان میبرد!

/ 3 نظر / 34 بازدید
عطار

ای بابا کو مرد؟ همه نامرد شدن عزیزم. حتا خود من

مرتضی

واقعا عجب حرفی زدی؟ 313 تا مرد نداریم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

عوض

این همه مرد میر حسین کروبی خاتمی این جین بس زن اند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟